• fix: +(40) 232 210 424 mobil: 0733 019 244
  • fax: +(40) 232 267 731
  • Program cu publicul: Luni - Joi: 9:00 - 15:00 | Vineri: 9:00 - 14:00
  • ccdiasi@gmail.com

CAIET DE SARCINI

CAIET DE SARCINI

PRIVIND ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU

”REPARAȚII CAPITALE LA GRUPUL SANITAR DE LA CASA CORPULUI DIDACTIC, IAȘI”

CAP. 1 OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Se solicită elaborarea documentației tehnice la nivel de Proiect Tehnic și Detalii de execuție pentru investiția de mai sus. Proiectul tehnic va respecta conținutul cadru prevăzut în HG 907-2016, anexa 10.

CAP. 2 DATE GENERALE INVESTIȚIE

Grupul sanitar al Casei Corpului Didactic din Iași este amenajat într-o anexă alipită corpului principal și necesită lucrări de reparații capitale având în vedere durata de viață depășită a instalațiilor și elementelor de finisaj.

Sunt vizibile infiltrații în pereții perimetrale care provin de la neetanșeitățile invelitorii, materialele din care sunt alcătuite instalațiile interioare sunt de slabă calitate (PEXAL) cu tendințe continue de avariere.

Se vor reface in totalitate instalatiile sanitare și electrice interioare.

Se vor reface în totalitate finisajele interioare ale grupului sanitar: placaje faianță, placaje gresie, zugrăveli pereți / tavane cu var lavabil, după repararea degradărilor existente.

Se va înlocui tâmplăria interioară degradată de numeroasele infiltrații.

Se vor reface in totalitate și finisajele pereților incăperilor adiacente (holul și cameră) degradate de infiltrații.

Se va asigura etanșeitatea învelitorii grupului sanitar la interfața cu peretele clădirii principale prin înlocuirea elementelor de învelitoare și aplicarea unor mortare/chituri de impermeabilizare.

Obiectele sanitare se vor înlocui iar în cabina pentru persoane cu handicap se vor dispune obiecte dimensionate adecvat cu bare de susținere în proximitate.

CAP. 3 PREȚUL CONTRACTULUI – 10000LEI CU TVA

CAP. 4 MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A INVESTIȚIEI – CUMPĂRARE DIRECTĂ

CAP. 5 CAPACITATEA TEHNICA ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI –

Ofertantul va prezenta CERTIFICAT VALABIL ONRC IAȘI.

CAP. 6 MODALITĂȚI DE PREDARE A DOCUMENTAȚIEI

- Proiectul tehnic și Detaliile de execuție se vor preda în 3 exemplare, format hârtie,

- Documentația economică se va preda cu valori – un exemplar document martor și fără valori, în 3 exemplare pe hârtie

Întreaga documentație se va preda într.un exemplar format electronic (CD sau memory stick).

Cap. 7 DURATA DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIEI

Termenul de predare al documentației este de 15 zile de la semnarea contractului.

Proiectantul va asigura asistența tehnică pe tot parcursul lucrărilor.

Întocmit,

.........................................                                                                                          Aprobat,

                                                                                                                                ...............................................

Ne gasiți aici!

Iași, Strada Octav Botez, 2A
700116, ROMÂNIA

 

fix: +(40) 232 210 424 mobil: 0733 019 244

 

fax: +(40) 232 267 731

 

ccdiasi@gmail.com

Localizare CCD

Contact rapid

Toate câmpurile sunt obligatorii!