Formare continua in invatamantul preuniversitar

CCD "Spiru Haret" Iasi este un furnizor profesionist de programe de formare continua, un partener de incredere in organizarea activitatilor metodico-stiintifice si cultural-artistice, un promotor al editarii cartilor si publicatiilor scolare.

Citeste mai mult
CASA CORPULUI DIDACTIC "SPIRU HARET" IASI

despre noi

CASA CORPULUI DIDACTIC "SPIRU HARET" IASI

Înfiripată sub strădania adesea neştiută a luminaţilor începutului de secol XX,Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” din Iaşi este o instituţie cu deontologie recunoscută, cu orizont deschis autodepăşirii, creat prin scenarii educaţionale cu vocaţia reuşitei, prin gândirea simetriei legilor societăţii cunoaşterii cu cele ale pedagogiei, ştiinţei şi culturii.

Instituţia noastră, care are deja o tradiţie în ceea ce priveşte facilitarea exprimării spiritului artistic, poate deveni un reper dat de şansele îmbogăţirii, prin implicarea și participarea dumneavoastră, a dascălilor, la organizarea și desfășurarea unor evenimente științifice, cultural-artistice cu impact pozitiv în dezvoltarea profesională și personală. Pentru ca scopul nostru să devină realitate, vă adresăm rugămintea de a veni spre casa dascălilor ieșeni cu inițiative care să ne complinească sufletul și spiritul  prin creativitate și inovație.

Exprimându-ne optimismul în ceea ce priveşte posibilitatea unei fructuoase colaborări, vă mulţumim anticipat pentru atenţia pe care o acordaţi solicitării noastre şi vă asigurăm de întreaga noastră gratitudine..  continuare 

Vizitati-ne si pe Facebook

noutati

PERFECŢIONAREA TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PENTRU FOLOSIREA TEHNOLOGIILOR MODERNE ÎN PREDAREA FIZICII ŞI A DISCIPLINELOR TEHNICE POSDRU - ID 132731

Casa Corpului Didactic Iaşi este partener într-un proiect care vizează formarea continuă a personalului didactic şi a personalului didactic auxiliar din domeniile fizicii şi disciplinelor tehnice, printr-un program de perfecţionare centrat pe formarea competenţelor profesionale adecvate unor cerinţe şi provocări impuse de societatea informaţională, pe o durată de 18 luni. ... continuare

Seminar stiintific - Artă și creativitate în educație și societate. Perspective românești – context european

Centrul de Studii Europene, din cadrul „Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu sprijinul Casei Corpului Didactic Iași, are deosebita plăcere de a vă invita să participați la o masă rotundă la care se vor purta discuții referitoare la modul în care arta și creativitatea ... continuare

TOATE NOUTATILE

galerie foto

  • ECAEP 2012 - European Projects Party – atelierul proiectelor vii
  • Vis de Craciun - editia I
  • Vis de Craciun - editia I
  • Vis de Craciun - editia I