FORMARE CONTINUA

Prioritătile de formare pentru cadrele didactice din judetul Iasi au fost identificate în urma unei atente analize a concluziilor/rapoartelor de la inspectiile frontale, de la inspectiile pentru definitivarea în învătământ si pentru gradele didactice, si in urma discutiilor cu inspectorii de specialitate, cu directorii, cu cadrele didactice, cu responsabilii cu perfectionarea din scoli. Prin urmare, analiza nevoilor de formare continua/perfectionare a rezultat din:

-   nevoi reiesite din inspectia scolară, care reclamă, pentru anumite cadre didactice, necesitatea perfectionării;
-   nevoi concrete, exprimate de potentialii beneficiari.

În urma analizei rapoartelor/concluziilor inspectiilor scolare a rezultat nevoia de sprijin prin programe de formare continuă pentru cadrele didactice debutante, dar si pentru cadrele didactice cu o vechime la catedră de până la 7 ani.

 

OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ  A CASEI CORPULUI DIDACTIC „SPIRU HARET” IAȘI

– ANUL ȘCOLAR 2016 - 2017 -

 

Pentru a consulta oferta, accesați link-urile de mai jos:

 

Oferta sintetizată a programelor de formare continuă a Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași – anul școlar 2016 – 2017

 

Oferta detaliată a programelor de formare continuă a Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași – anul școlar 2016 – 2017

Curs acreditat - STRATEGII DE INTEGRARE A ELEVILOR CU DIFICULTĂȚI

 

Fisa de inscriere pentru cursurile acreditate 2016-2017

Fisa de inscriere pentru cursurile avizate M.E.N 2016-2017

 

OFERTA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ  A CASEI CORPULUI DIDACTIC ”SPIRU HARET” IAȘI

– ANUL ȘCOLAR 2015 - 2016 -

Pentru a consulta oferta accesați link-ul de mai jos

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ  ACREDITATE DE DGMRURS  și PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ AVIZATE DE MEN

 

 

 

Oferta de formare pentru anul scolar 2014 - 2015

Oferta de formare pentru anul scolar 2013 - 2014

Fisa de inscriere pentru cursurile acreditate

Fisa de inscriere pentru cursurile avizate M.E.N

Oferta de formare pentru anul scolar 2012 - 2013

Lista programelor de perfectionare prin definitivat si grade didactice actualizată la 01.12.2011

Oferta de formare pentru anul şcolar 2011 - 2012