LEGISLATIE

Descarcati documente utile din sectiune:

Legea educatiei nationale asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la învăţătură pe tot parcursul vieţii. Legea reglementează structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat, particular şi confesional.
LEGEA EDUCATIEI NATIONALE NR. 1/2011

 

MISCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2016

OMECS 5558_2015 aprobare programe definitivat

Programe pentru definitivat 2016

 

MISCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2014

Programe pentru definitivat/ gradul II şi gradul I

 

TITULARIZARE 2013

Programele valabile pentru anul 2013 se gasesc mai jos, in sectiunea Titularizare 2011

Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014

ORDIN Nr. 3104 din 30 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013 - 2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012

ORDIN nr. 3271 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6239/2012

Lista posturilor pentru judetul Iasi poate fi consultata aici.

 

TITULARIZARE 2012

Candidaţii titularizabili din 2012 pot ocupa posturi pe perioadă nedeteminată în unitatea de învăţământ în care predau.

Ministerul Educaţiei Naţionale precizează că toţi candidaţii care au obţinut nota 7 sau peste 7 la concursul de ocupare a posturilor din învăţământul preuniversitar, din august 2012, şi care au ocupat, în baza acestor note, un post pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, se vor putea titulariza. Cu alte cuvinte, aceştia vor putea încheia un contract pe perioadă nedeterminată cu unitatea de învăţământ în care sunt repartizaţi la acest moment, dacă postul e viabil şi candidaţii obţin avizul Consiliului de Administraţie.
Ministerul Educaţiei Naţionale asigură, astfel, crearea de condiţii egale în ceea ce priveşte ocuparea de posturi pentru candidaţii titularizabili din 2012 şi cei din anii precedenţi (2009-2011).

Programele valabile pentru anul 2012 se gasesc mai jos, in sectiunea Titularizare 2011

ORDIN Nr. 3157 din 31 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012 - 2013, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011

ORDIN Nr. 5624/2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013

Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor  care se vacantează pe parcursul anului școlar 2012-2013 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Model cadru al probei scrise

Centralizator cultura generala

Centralizator invatamant special

Centralizator discipline tehnologice si instruire practica

Centralizator palate si cluburi

 

LEGISLATIE 2011

Regulamentulde organizare si functionare a casei corpului didactic

Metodologie privind constituirea corpului profesorilor mentori

Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational

 

PLANIFICARI CALENDARISTICE

În anul şcolar 2011 – 2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului oferă pentru prima dată tuturor cadrelor didactice planificările calendaristice, un instrument flexibil de organizare şi structurare a materiei. Acestea sunt disponibile pe site-ul www.edu.ro, la secţiunea învăţământ preuniversitar, începând cu data de 1 septembrie 2011.

Planificările sunt avizate de comisiile naţionale de specialitate pe discipline şi reprezintă munca a peste 2500 de cadre didactice direct de la catedră precum şi a aproximativ 120 de inspectori de specialitate din inspectoratele şcolare şi minister.
Corelarea acestor instrumente ale muncii didactice cu particularităţile individuale, de grup şi de vârstă ale beneficiarilor direcţi ai educaţiei va aparţine fiecărui dascăl în parte.

Descarca aici:

Planificari invatamant primar

Planficari invatamant gimnazial

Planificari invatamant liceal

Planificari invatamant special

Limba si literatura romana

 

PROGRAME PENTRU EXAMENUL DE TITULARIZARE 2011

Programele pentru concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, partea a I la anexa 2 la OMECTS nr. 5620/11.11.2010 (descarca aici)

Programele pentru concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, anexa 2 la OMECTS nr. 5620/11.11.2010. (descarca aici)

ORDIN nr. 3184/26.01.2011 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2011 (descarca aici)

Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2011 - Anexa OMECTS nr. 3184/26.01.2011 (descarca aici)

 

MISCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2011

Lista programelor de perfectionare prin definitivat si grade didactice actualizată pentru anul scolar 2012/2013

Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012, anexă la OMECTS nr. 5615/11.11.2010 (descarca aici)

Calendarul de desfășurare a activităților de perfecționare prin definitivare în învățământ și grade didactice în anul școlar 2010-2011 (conform OM 5720/20.10.2009 privind metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar) (descarca aici)