BIBLIOTECA/CDI

Biblioteca Casei Corpului Didactic Iasi este o biblioteca pedagogica de drept public, fara personalitate juridica, ce îndeplineste functii de informare si documentare pentru personalul didactic din învatamântul preuniversitar, de coordonare si îndrumare metodologica a bibliotecilor scolare din reteaua judeteana. Biblioteca se adreseaza si studentilor interesati sa îmbratiseze cariera didactica.

Înca din primii ani de la înfiintarea Casei Corpului Didactic Iasi, s-a acordat o atentie deosebita organizarii unei biblioteci proprii. In primul rând, a fost nevoie de amenajarea uneia, apoi de achizitii de carti si de alcatuirea, în final, de fise bibliografice. Pe parcursul primului an de functionare, fondurile bibliotecii au crescut simtitor datorita achizitiilor si donatiilor primite de la diferite institutii de învatamânt din Iasi. În anul 1972, Casa Corpului Didactic Iasi detinea un numar de 36 de abonamente la publicatii din multiple domenii ale cunoasterii.

Judetul Iasi a intrat în proiectul “Educatie pentru informatie în mediul rural defavorizat” în anul 2003, momentan detinand un numar de 31 de Centre de Documentare si Informare.

 

FORMARE CONTINUA IN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIC

CALENDARUL CERCURILOR METODICE PROFESORILOR DOCUMENTARISTI SI RESPONSABILILOR C.D.I. - 2016 - 2017

SITUATIA STRUCTURILOR INFODOCUMENTARE DIN JUDETUL IASI ÎN ANUL SCOLAR 2015 - 2016

CALENDARUL CERCURILOR METODICE ALE BIBLIOTECARILOR, DOCUMENTARISTILOR SI RESPONSABILILOR C.D.I. - 2015 - 2016

OFERTA DE FORMARE IN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI SI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR- 2015 - 2016

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAŢIONAL DE REVISTE ŞCOLARE 

OFERTA DE FORMARE IN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI - 2012 - 2013

CALENDARUL CERCURILOR METODICE ALE BIBLIOTECARILOR, DOCUMENTARISTILOR SI RESPONSABILILOR C.D.I. - 2012 - 2013

PLAN MANAGERIAL BIBLIOTECA C.C.D. - 2012 - 2013

OFERTA DE FORMARE IN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIEI - 2011 - 2012

ROF BIBLIOTECI SCOLARE - PPS

ROF CDI - PPS

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL SCOLAR 2010 - 2011

CALENDARUL  CERCURILOR  METODICE  ALE  BIBLIOTECARILOR,  DOCUMENTARISTILOR  SI  RESPONSABILILOR C.D.I 2010 - 2011

 

CURSURI DE PERFECTIONARE PENTRU BIBLIOTECARI, DOCUMENTARISTI SI RESPONSABILI C.D.I. 2010-2011

 

CONCURSUL NAŢIONAL "BIBLIOTECA ANULUI"- 2014

Concursul naţional “Biblioteca anului” se înscrie în domeniul cultural-artistic, arte vizuale; se va desfăşura în două etape, judeţeană şi naţională şi va avea o secţiune pentru elevi de gimaziu şi o secţiune pentru elevi de liceu.

Faza judeţeană va fi gestionată de bibliotecarii CCD-urilor partenere, în calitate de coordonatori judeţeni, iar faza naţională va fi gestionată de Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iaşi.

Participanţii din concurs (echipe de maxim 7 elevi coordonaţi de bibliotecarul/ documentaristul/ responsabilul C.D.I./ un cadru didactic din unitatea de învăţământ) vor realiza un film, de maxim 3 minute, în care să descrie structura infodocumentară din şcoala lor (de ce au nevoie de bibliotecă, cu ce se diferenţiază de alte biblioteci, cum îi ajută biblioteca/CDI-ul şi lectura să devină adulţi informaţi şi responsabili, activi în propria evoluţie personală şi profesională).

Filmele vor fi postate pe pagina de Facebook a fiecărei case a corpului didactic parteneră şi vor fi votate de public. Juriul organizat la nivelul fiecărui judeţ va alege câştigătorii, dintre filmele clasate pe primele cinci locuri în preferinţele publicului. La faza naţională vor participa doar filmele clasate pe primul loc la fiecare secţiune (gimnaziu şi liceu).

Regulamentul de organizare al concursului naţional BIBLIOTECA ANULUI - 2014

Formular de înscriere

Regulamentul pe scurt

Criterii de jurizare

Sfaturi pentru bibliotecari

Sugestii pentru participanţi

Afis proiect

Video promotional concurs

 

CONCURSUL JUDETEAN "BIBLIOTECA ANULUI"

Regulamentul de organizare al concursului judetean BIBLIOTECA ANULUI - actualizat 17 decembrie 2012

Fisa de inscriere in concurs

Rezumatul proiectului

Castigatorii primei editii a concursului judetean "Biblioteca anului" sunt urmatorii:

Locul I - Liceul Teoretic de Informatică “Grigore Moisil”

Locul al II-lea – Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”

Locul al III-lea - Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” şi Liceul Pedagogic “Vasile Lupu”